Laat Stilte vibreren

Wat is de beste manier om innerlijke stilte te benutten? Deze vraag ontstond duizenden jaren geleden, toen voor het eerst werd ontdekt dat er een stille geest bestond.

Innerlijke stilte is beide nuttig en nutteloos. Op zichzelf heeft het geen speciale waarde. De geest is gewoon gestopt met zijn onophoudelijke activiteit.

Toen ergens in de oudheid stilte werd opgemerkt, werd een tweede ontdekking gedaan: stilte is meer dan stilstand. Het is een staat van verhoogd bewustzijn en in deze staat hebben we speciale creatieve mogelijkheden. In feite kun je alles creëren uit de onzichtbare “dingen” van stilte. Je hebt dit vermogen al gebruikt om een ​​leven lang gedachten en gevoelens te creëren. Elk idee, of het nu triviaal of wereldschokkend is, komt voort uit stilte.

Een hele wetenschap van trillingen (in het Sanskriet bekend als shabda) ontstond in India, specifiek om de innerlijke stilte te verrijken. Het centrale kenmerk van deze wetenschap is de mantra, een woord dat in meditatie wordt gebruikt vanwege zijn trillingswaarde.

Geluiden zijn vibraties, geluidstrillingen die het oor bereiken.
Deze manier van kijken naar geluiden vinden we o.a. terug in de kwantumfysica, die alle materie en energie reduceert tot trillingen of golven in het kwantumveld. De kwantumfysica stelt dat een kat uit atomen bestaat. De atomen opgebouwd zijn uit subatomaire deeltjes en dat die deeltjes verdwijnen in het kwantumveld als onzichtbare golven of trillingen.

Trillingen zijn dus creatief; ze kunnen fysieke voorwerpen of levende wezens, zoals katten en mensen vormen. Diezelfde creativiteit van trilling wordt ingezet in een mantra om een ​​bepaalde kwaliteit in stilte te creëren, die waarden van bewustzijn – liefde, sereniteit, mededogen, empathie, creativiteit en nog veel meer – onder iemands aandacht brengt. Door in de stilte te vibreren, verrijken mantra’s iemands innerlijke leven, met veel gevolgen in het uiterlijke leven.

Video's van: Pixabay. Dankjewel!