Stilte, perceptie & emoties

70 jaar geleden kwam Hans Selye, een Scandinavische wetenschapper, er achter dat ons stresniveau niet bepaalt wordt door onze omgeving, wel door onze perceptie en onze reactie op onze omgeving.

Laten we hier even in meer detail naar kijken. Iedere ervaring, die we hebben, gaat gepaard met een emotie. En die emotie ervaren we in onze gevoelswereld. Dit is de plaats binnen in ons waar we bewust zijn van onze gevoelens en onze stemmingen. Hangen we aan dit ervaren een negatieve emotie, dan ervaren we stres, die andere emoties oproept zoals piekeren, angst, woede of die zich kunnen uiten als lichamelijke ervaringen, zoals een verhoogde hartslag, maagpijn of spierspanning. De sleutel om je stresniveau beter te hanteren ligt dus in het beter kunnen reguleren van je percepties en emoties. Leren om je stresvolle emotionele staat om te draaien naar een rustig gemoed, is het hoofdthema van Sa Story Ori’s stilte app. Deze kunst haal je uit stilte.

Als het verstand zou stres kunnen weg willen hebben, dan hadden we dat stresloze leven al lang bereikt. 

Het feit is dat emotionele reacties meestal sneller zijn dan gedachten en ons verstand dus niet zoveel impact heeft, dan we wel zouden willen. Onze emoties en vaste percepties hebben immers al beslist voor ons.

Neem, als voorbeeld, een file op de autoweg. Je kan dit ervaren als stresvol, tijdverlies en er boos over worden of je kan het bekijken als een rustig moment om even te ontspannen en naar de radio te luisteren of om de oefening die we deden nog even te herhalen. Hoe je reageert en je je gedraagt, hangt af van jouw perceptie en de bijhorende emoties die opgewekt worden. In een file gelden immers voor iedereen dezelfde omstandigheden en iedereen zit er evenveel tijd in vast, maar je beleving ervan kan verschillend zijn.

Een belangrijke stap om verandering te kunnen initiëren, is dat je je bewust bent van je emoties en/of je lichaamsspanningen. 

Voel je je niet lekker op een van die vlakken, dan kan je even halt houden, de oefening doen en zo verander je onmiddellijk je emotionele betrokkenheid, je hartritme en je lichaamsspanningen.

Laten we een oefening uitvoeren om jou en je collega’s te leren hoe je dit aanpakken kan.
Neem iets om te schrijven.

  1. Welke situatie levert jou meestal stres op? Kies er gewoon eentje uit nu en schrijf het neer. Schrijf naast de gekozen situatie welke emoties er bij jou opkomen telkens als dit voorval zich voordoet.

    Wat als je dit reactieproces zou kunnen veranderen? Wat zou er gebeuren met jouw perceptie over die situatie?
  2. Kies een “vervangingsemotie”. Met welke emotie zou je de neergeschreven emotie willen vervangen? Bijvoorbeeld, schreef je frustratie op, dan kan je die emotie vervangen door kalmte. Schreef je oordelend op als emotie, misschien wil je dat dan vervangen door vriendelijkheid of mededogen en kijken wat er gebeurt.
  3. Pauzeer en focus je op het hart. Stel je voor dat je ademt via het hart. Dit is de makkelijkste manier om je focus bij je hart te houden. Adem op een comfortabele manier een beetje langzamer en dieper dan gewoonlijk.
  4. Focus nu, bijkomend, op de nieuwe emotie die je wilt cultiveren en blijf dit doen totdat je een verschuiving in je gevoelens opmerkt. Zorg ervoor dat je meent waar je op focust.

Voel je niet direct veranderingen in je welzijn, geen probleem. Weet dat ze er wel zijn en dat, wanneer je meermaals oefent, je meer en meer het positieve impact van de oefening zal voelen.

Deze oefening laat je toe om nieuwe effectieve reacties en emoties aan te kweken, die zorgen dat je je energie bewaart. Door dit regelmatig te oefenen, worden je emotionele gewoontes stilaan veranderd.

Deze technieken van stiltebeleving zijn heel simpel en heel effectief en kunnen makkelijk ingezet worden bij het begin van een stresgevoel, dat zich kenmerkt door ongeduld, irritatie of lichte lichaamsspanning, zodat ergere stresreacties kunnen voorkomen worden en er efficiënter gereageerd wordt. Zo zal je je minder moe voelen en in een beter humeur. Waardoor je meer aankan.