Als stilte taal geworden is

Ik kon niet zeggen wat ik voelde
Ik heb het ook niet uitgelegd
Maar toch wist jij wat ik bedoelde
De stilte had het al gezegd

Als ik je kuste of griefde
In blijheid of in droefenis
De liefde is pas echt liefde
Als stilte taal geworden is

Toon Hermans
Enkele van zijn mooiste woorden.