De hersenen verwerken en evalueren actief informatie tijdens stilte

Een onderzoek uit 2001 definieerde een “standaardmodus” van de hersenfunctie, die aantoonde dat zelfs wanneer het brein “rustte”, het voortdurend actief bezig was met het verwerken en evalueren van informatie.

Uit vervolgonderzoek blijkt dat de standaardmodus ook wordt gebruikt tijdens het proces van zelfreflectie. In 2013 schreef in Frontiers in Human Neuroscience, Joseph Moran en enkele collegawetenschappers: “Wanneer het brein rust, is het in staat om interne en externe informatie te integreren in “een bewuste werkruimte”.i Wanneer je niet wordt afgeleid door lawaai of doelgerichte taken, lijkt er een rustige tijd te zijn waarin je bewuste werkruimte dingen kan verwerken. Tijdens deze periodes van stilte hebben je hersenen de vrijheid om alle opgedane indrukken te integreren.

i What can the organization of the brain’s default mode network tell us about self-knowledge?, Joseph M. Moran, William M. Kelley and Todd F. Heatherton, Front. Hum. Neurosci., 17 July 2013 https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00391