Een held wezen

Een held …

bewonderenswaardig,

maar op de keper beschouwd een dwaas

en in strijd met het eigenbelang …?

Deze conclusie is volkomen onjuist.

Citaat uit: Een kwestie van hebben of zijn, Erich Fromm