De principes van stilteweven

Bij Sa Story Ori´s stilteweven is fouten maken mooi en patronen kopiëren taboe. Stiltewevers weven zonder zorgen samen aan één doek en genieten van het pure, creatieve proces.

MENSEN ZIJN GEEN MACHINES

Machines voeren nauwkeurig uit waarvoor ze geprogrammeerd zijn; mensen zijn het liefst spontaan.
In plaats van tijdens het weven ernaar te streven fouten te vermijden, of een patroon te kopiëren, is het doel van stilteweven om gewoon zonder zorgen samen aan één doek te weven en te genieten van het proces. Als er in ons werk losse of onregelmatige draden, gemiste steken of een kleur of techniek die nooit is herhaald voorkomen, is dat helemaal oké. Zoiets is menselijk en geeft elk weefwerk zijn uniciteit.

VERKEN TEN VOLLE

Stilteweven bij Sa Story Ori moedigt aan om de grenzen die wij en anderen ons hebben opgelegd uit te dagen. Wie weeft beslist, dat is de regel. Wanneer je voor het eerst een weefspoel hanteert, volgens die saori-filosofie, onthullen zich de vele vooroordelen over wat mooi en degelijk te noemen is, bijvoorbeeld, of over wat we al of niet kunnen. Het stilteweven geeft je een veilige plek om die aannames te verkennen en er aan voorbij te gaan.

ONTDEK DE SCHOONHEID IN HET ONCONVENTIONELE

Terwijl we samen stof creëren op het saori-weefgetouw, verkennen we nieuwe, onconventionele manieren van weven. We zien onverwachte mogelijkheden of we laten de draad bepalen en worden op die manier geïnspireerd.
Zo ontdekken we nieuwe realiteiten en scheppen we ten voeten uit.

WEEF MET EEN GELUKKIG HART

De keuze maken om gelukkig te zijn, heeft invloed op onze kunst, ons leven en de perceptie van anderen over ons.
Wanneer we aan het weefgetouw zitten en een bewuste keuze maken om gelukkig te zijn, gaan we de dingen anders zien. Kleuren lijken rijker en levendiger. De kleuren zijn niet echt veranderd, onze perceptie ervan is verschoven. Kleuren, waarvan we nooit hadden gedacht dat ze goed te combineren waren, lijken ineens samen te willen spelen.

DE KRACHT VAN DE GROEP

Als we samen, volgens het Stilteweven-principe, weven aan één en hetzelfde doek, stimuleren we elkaar, en ons weven wordt er des te beter door. Beginnende, ervaren, fysiek of mentaal beperkte, jonge en oude wevers, allemaal zetten we onze grenzeloze verbeeldingskracht en creativiteit in voor een gezamenlijk doel: het weefproces.