Stilte en ik

Ik verlang vaak naar stilte. Zelfs als klein kind hield ik ervan om me erin terug te trekken. Het gaf me energie en kracht om daarna weer helemaal aanwezig te zijn in het dagelijkse leven.
Tussen mensen zijn trekt me uit mijn centrum. Dat is heel normaal. Contact maken vraagt om je aandacht naar buiten te richten.

Het lijkt alsof denken, praten en handelen een stukje van mijn energie opslorpen. Alle contact met mensen en plaatsen is voor mij hoofdzakelijk een energieuitwisseling.
Van energie is geweten dat het steeds van plus naar min vloeit. Van waar er teveel is, naar waar er een tekort heerst.

Wie het best opgeladen is, geeft, volgens mij, een deel van zijn energie af aan ieder in zijn omgeving die minder levensenergie in zich draagt. Dit proces verloopt automatisch. Soms voel je je echt leeggezogen worden door iemand. Door je bewust ervoor af te schermen, kan je het in enige mate tegengaan. Daarom voelen sommige mensen zich uitgeput als ze een tijdje tussen volk zijn en voelen andere zich erdoor opgeladen.

Alleen wanneer je in een groep vertoeft waar iedereen zichzelf weet op te laden, zonder de energie te halen bij een ander mens, krijgt ieder de kans om te stralen. Schitteren van energie is ons geboorterecht.

In stilte vertoeven, laadt mijn levensenergie bij zonder gebruik te maken van andere mensen. Alleen heb ik al heel mijn leven het gevoel dat er een tekort is aan stilte. Met andere woorden dat er te weinig oplaadpunten zijn om mij bruisend van energie door het leven te laten huppelen. Daarom wil ik stilte onderzoeken. Ik wil proberen te benoemen wat stilte is en waar die zich, naar mijn mening, overal in verschuilt.

Wat ik ontdek, wil ik met je delen, bijvoorbeeld, via één van mijn boeken, Stilte in alles. Joris Van Hove verzorgde de illustraties voor het boek. Je kan enkele van zijn werken bewonderen op: www.jorisvanhove.be.

Het boek is sinds begin 2013 beschikbaar. Interesse? Kijk bij de stiltecadeaus.