Categorie archieven: saori

Stilte in de kunst

Sinds ik Marina Abramovic ontdekte, ben ik helemaal begeesterd door haar wijze woorden en daden. Knap! Meer heb ik niet toe te voegen aan wat je in de video hieronder te zien krijgt.

An Art Made of Trust, Vulnerability and Connection | Marina Abramović, performancekunstenaar, | een deel uit haar: TED Talks

Stille herkenning

Green Mountain Grandma

Toen ik deze reportage zag, leek het alsof ik een deel van mezelf aan het bekijken was. De reeks over Zero Waste Living van NHK raakt me positief. Het geeft de moed om door te gaan met het realiseren van mijn eigen dromen. Het doet goed om te weten, dat er, de wereld rond, ook vele anderen zijn, die samen met mij verandering inluiden. Dankjewel iedereen! Dankjewel, gewoon omdat jullie er zijn.

Documentaire van NHK World Japan

Zelf ook even genieten? Dat kan: https://www.youtube.com/watch?v=IEA3jMp5cbc

All things begin, end, and begin again.
It's a continuous cycle.

De principes van stilteweven

Bij Sa Story Ori´s stilteweven is fouten maken mooi en patronen kopiëren taboe. Stiltewevers weven zonder zorgen samen aan één doek en genieten van het pure, creatieve proces.

MENSEN ZIJN GEEN MACHINES

Machines voeren nauwkeurig uit waarvoor ze geprogrammeerd zijn; mensen zijn het liefst spontaan.
In plaats van tijdens het weven ernaar te streven fouten te vermijden, of een patroon te kopiëren, is het doel van stilteweven om gewoon zonder zorgen samen aan één doek te weven en te genieten van het proces. Als er in ons werk losse of onregelmatige draden, gemiste steken of een kleur of techniek die nooit is herhaald voorkomen, is dat helemaal oké. Zoiets is menselijk en geeft elk weefwerk zijn uniciteit.

VERKEN TEN VOLLE

Stilteweven bij Sa Story Ori moedigt aan om de grenzen die wij en anderen ons hebben opgelegd uit te dagen. Wie weeft beslist, dat is de regel. Wanneer je voor het eerst een weefspoel hanteert, volgens die saori-filosofie, onthullen zich de vele vooroordelen over wat mooi en degelijk te noemen is, bijvoorbeeld, of over wat we al of niet kunnen. Het stilteweven geeft je een veilige plek om die aannames te verkennen en er aan voorbij te gaan.

ONTDEK DE SCHOONHEID IN HET ONCONVENTIONELE

Terwijl we samen stof creëren op het saori-weefgetouw, verkennen we nieuwe, onconventionele manieren van weven. We zien onverwachte mogelijkheden of we laten de draad bepalen en worden op die manier geïnspireerd.
Zo ontdekken we nieuwe realiteiten en scheppen we ten voeten uit.

WEEF MET EEN GELUKKIG HART

De keuze maken om gelukkig te zijn, heeft invloed op onze kunst, ons leven en de perceptie van anderen over ons.
Wanneer we aan het weefgetouw zitten en een bewuste keuze maken om gelukkig te zijn, gaan we de dingen anders zien. Kleuren lijken rijker en levendiger. De kleuren zijn niet echt veranderd, onze perceptie ervan is verschoven. Kleuren, waarvan we nooit hadden gedacht dat ze goed te combineren waren, lijken ineens samen te willen spelen.

DE KRACHT VAN DE GROEP

Als we samen, volgens het Stilteweven-principe, weven aan één en hetzelfde doek, stimuleren we elkaar, en ons weven wordt er des te beter door. Beginnende, ervaren, fysiek of mentaal beperkte, jonge en oude wevers, allemaal zetten we onze grenzeloze verbeeldingskracht en creativiteit in voor een gezamenlijk doel: het weefproces.

Een dagje Stilteweven – een beleving

Negen mensen zitten samen in een cirkel. De enige hoorbare geluiden zijn het knarsende ronddraaien van de kaarder, het zachte piepen van het draaiende spinnenwiel en het tikken van …

Stilteweven

… de schietspoel tegen het kader van het weefgetouw. Verder is het stil.

Ze stilteweven.

In de verte is er ook een vogel hoorbaar en even later klinkt het geluid van een voorbij razende auto. De wevers zelf laten de wereld begaan. Eén van hen weeft, één van hen spint en een derde kaardt. De zes andere zitten in stilte en kijken toe. Alle 9 samen dragen het groepswerk. Mooi die verbondenheid.

Allen weven aan 1 enkel doek.

Op het gerinkel van een belletje zetten de groepsleden zich in beweging; ze schuiven een plaatsje naar links; het doorschuiven in de cirkel verloopt soepel, vredig en  harmonisch. Mooi om zien.

De volgende persoon stilteweeft aan het ene doek. Hun doek. Hun kunstwerk.

Maar uiteindelijk gaat het hen niet om een hebbedingetje. Hier wordt veel meer geweven dan een doek. Voel jij dat ook?

Zin om dit zelf ook een keer aan de lijve te ervaren?
We stilteweven op 3 en 4 juni in Gierle (Antwerpse Kempen) bij Robur op Den Eik. Alle informatie erover vind je hier.