Over liefde en weven

Lang voordat we de wetenschappelijke metaforen gebruikten van vibratie en frequentie, gebruikten verschillende culturen het weven als metafoor voor het menselijke leven.

, , ,

Jij bent de wever
Geest is de weefdraad
Liefde is de schering

De grieken, bijvoorbeeld, geloofden dat de schikgodinnen wevers waren, die de draad van ieders bestemming sponnen. De schikgodinnen geloofden dat Liefde de enige kracht in het universum was, dat alle creaties voortkomen uit Liefde. Ook de jouwe. Telkens weer.

Jij bent de wever. De scheringen (de Liefde) zijn de lange draden op het weefgetouw, waar de weefdraden (jouw ideeën) over en onder passeren om zo een doek te weven. Een stuk van jouw eigen werkelijkheid.

Liefde oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht op ons mensen uit. Ze verleidt ons tot de moedigste daden en tot de meest idiote ook!

Wie in stilte intuïtief weeft co-creëert met het Universele Licht. Wie dit ontdekt, kan zijn eigen gedroomde wereld scheppen. Dag na dag. Jaar na jaar.

Stilteweven maakt dit proces nog krachtiger. Heel de groep draagt met Liefde het weefproces en zo verwordt de wol tot een uniek doek met een eigen uitstraling.

Zin om dit verhaal zelf aan de lijve te ervaren?

Neem deel aan één van onze Stilteweven events of contacteer ons als Sa Story Ori bij jou een Stilteweven kan organiseren.

“Love is the warp on which the fabric of the universe is woven.”

Alberto Villoldo