Een dagje Stilteweven – een beleving

Negen mensen zitten samen in een cirkel. De enige hoorbare geluiden zijn het knarsende ronddraaien van de kaarder, het zachte piepen van het draaiende spinnenwiel en het tikken van …

Stilteweven

… de schietspoel tegen het kader van het weefgetouw. Verder is het stil.

Ze stilteweven.

In de verte is er ook een vogel hoorbaar en even later klinkt het geluid van een voorbij razende auto. De wevers zelf laten de wereld begaan. Eén van hen weeft, één van hen spint en een derde kaardt. De zes andere zitten in stilte en kijken toe. Alle 9 samen dragen het groepswerk. Mooi die verbondenheid.

Allen weven aan 1 enkel doek.

Op het gerinkel van een belletje zetten de groepsleden zich in beweging; ze schuiven een plaatsje naar links; het doorschuiven in de cirkel verloopt soepel, vredig en  harmonisch. Mooi om zien.

De volgende persoon stilteweeft aan het ene doek. Hun doek. Hun kunstwerk.

Maar uiteindelijk gaat het hen niet om een hebbedingetje. Hier wordt veel meer geweven dan een doek. Voel jij dat ook?

Zin om dit zelf ook een keer aan de lijve te ervaren?
We stilteweven op 3 en 4 juni in Gierle (Antwerpse Kempen) bij Robur op Den Eik. Alle informatie erover vind je hier.